• برابر با : 20 - محرم - 1444
  • برابر با : Wednesday - 17 August - 2022

عوامل طبیعی

10فروردین
محیط زیست چیست ؟
حرفی برای گفتن:

محیط زیست چیست ؟

محيط زيست طبيعي عبارت ترکيبي از دانش هاي متفاوت در علم است .از مجموعه عوامل زيستي و محيطي در غالب محيط زيست و غير زيستي (فيزيکي، شيميايي) که بر زندگي يک فرد يا گونه تأثير مي‌گذارند و از آن تأثير مي‌بينند.