• برابر با : 20 - محرم - 1444
  • برابر با : Wednesday - 17 August - 2022

انسان

19مرداد
نگهداری از حیوان خانگی و فاکتور سلامت روان
شرق گزارش می دهد:

نگهداری از حیوان خانگی و فاکتور سلامت روان

موضوع رابطه میان انسان و حیوان ماجرای تازه‌ای نیست. ای‌ بسا در زندگی مدرن و امروزی ما این رابطه کم‌رنگ‌تر از گذشته‌ها هم شده است. با این حال همین رابطه فعلی هم موضوعی است قابل تأمل و بررسی؛ چرا‌که کمی تأمل در این ماجرا ما را به داده‌هایی تازه می‌رساند.

10فروردین
محیط زیست چیست ؟
حرفی برای گفتن:

محیط زیست چیست ؟

محيط زيست طبيعي عبارت ترکيبي از دانش هاي متفاوت در علم است .از مجموعه عوامل زيستي و محيطي در غالب محيط زيست و غير زيستي (فيزيکي، شيميايي) که بر زندگي يک فرد يا گونه تأثير مي‌گذارند و از آن تأثير مي‌بينند.