اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز:
تفاهم نامه همکاری بین اداره کل فنی و حرفه ای و کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی منعقد شد

در راستای گسترش آموزشهای تخصصی و مهارتی در حوزه صنعت ساختمان و به منظور توسعه آموزش های مهارت محور،تربیت نیروهای ماهر و متخصص بر اساس استانداردهای یکپارچه و منسجم ملی و بین المللی؛ تفاهم نامه همکاری آموزشی به امضای بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز و نقدعلی وجدانی رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان رسید.

به گزارش کوه سرفراز و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزش مهارتی در حوزه صنعت ساختمان، طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی جهت ارتقاء مهارت کارگران صنعت ساختمان، اعطای پروانه مهارت به آموزش دیدگان، توسعه و گسترش و ارتقاء سطح کمی و کیفی اجرای آموزشهای مهارتی با مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و امکانات و تجهیزات طرفین و همکاری متقابل طرفین در نیازسنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی، برگزاری دوره های آموزشی مهارتی مورد نظر و صدور گواهینامه های مربوط بخشی از مهمترین اهداف این تفاهم نامه عنوان شده است.

دکمه بازگشت به بالا