رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج:
نظارت بر اجرای طرحهای دارای مجوز ارزیابی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از نظارت بر اجرای طرحهای دارای مجوز ارزیابی خبر داد.

به گزارش کوه سرفراز و به نقل از روابط عمومی اداره کل، تونی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت :در راستای نظارت بر رعایت الزامات محیط زیستی طرحهای مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی ، بازید مشترکی با حضور کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز انجام شد.
وی افزود : یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل از سوی سازمان متبوع، اخذ گزارشات ادواری طرحهای مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی ازمجریان طرح بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده و همچنین پایش و بازدید میدانی، بررسی و صحت سنجی گزارشات واصله،توسط کارشناسان محیط زیست می باشد.
این مقام مسئول اظهار داشت :در صورت عدم رعایت ضوابط و ملاحظات زیست محیطی ملاک عمل مندرج در مجوز های صادره ، وفق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا