جواد چپردار:
“پخش تا اکران صدا و سیما”

اپیزود اول؛ عروج آسمانی رئیس یک دولت مردمی و تالم خسران خالصانه.

حضور.اپیزود دوم،رایزنی جریانات سیاسی و ثبت نام چهره ها در انتخابات.اپیزود سوم؛حضور چهره ها در ثبت نام وزارت کشور.اپیزود چهارم؛ مناظرات شش کاندیدا در استودیوی صدا و سیما. اپیزود پنجم؛حضور میلیونی مردم و حماسه حضور. اپیزود ششم؛ دولت منتخب،کابینه کارآمد و رای اعتماد به وزرا.
به هر طریقی با هر سلیقه یک چهره از فرایند شش اپیزود از میان شش گزینه به سرانجام خواهد رسید.
اکران آخر؛ تحقق شعائر،آثار برنامه،انسجام ملی،اقدامات بین المللی،روزنه های امید در تامین رفاه،مسکن و اشتغال مردم با هزار راه نرفته که در یک دوره یا شاید هم تکرار دور دوم با صبوری،حیا،همراهی،نقد یا تحلیل از صدا و سیمای دولت چهاردهم که خرج بلیط آن از حساب برگه های رای من،شما و آنهایی که تن به صف حضور داده یا حتی نداده اند،کسر گردیده است.
حرف آخر؛ سبقه برگزاری سیزده جشنواره از مستند انتخابات ریاست جمهوری مبرهن نموده که اکران شایسته دولت ها مشروط به رضایت مردم،کارآمدی و صداقت با کسب سیمرغ خوش نامی یا توفیق شهادت سبب عاقبت به خیری می گردد و نقض صلاحیت، حصر،عضویت یا مشاورت های مکرر در کرسی های مقرر نیز شاید روی دیگر این عاقبت ها باشد.به هر تقدیر نقطه پایانی این ماراتن،فیلم،اپیزود،اکران،خدمت و یا …. امکان ممیزی در صحت انتخاب را هویدا خواهد ساخت، پیش آغاز این مسیر واقعیت های مجازی و فرجام‌این طریق حقیقت محض است.

دکمه بازگشت به بالا