رئيس اداره حفاطت محیط زیست چهارباغ:
بازدید رئيس جدید اداره حفاطت محیط زیست چهارباغ در اولین روز هفته محیط زیست از مرکز دفن زباله حلقه دره

در اولین روز هفته محیط زیست رئيس جدید اداره حفاطت محیط زیست چهارباغ از مرکز دفن زباله حلقه دره بازدید نمود.

به گزارش کوه سرفراز، با توجه به اهمیت مدیریت پسماند وانتقال پسماندها از مسیر شهرستان چهارباغ نظارت بر نحوه انتقال پسماند وجلوگیری از نشت شیرابه ها وپراکنش زباله از اولویت های برنامه های محیط زیست می باشد.
محمودی بیان داشت: روزانه بیش از هزارتن پسماند به مرکز دفن زباله حلقه دره انتقال می یابد وبرخی از پیمانکاران نظارتی بر نحوه خودروهای انتقال پسماندها ندارند واین موضوع بعضا مشکلاتی را برای محیط زیست شهرستان چهار باغ به وجود می آورد.
محمودی گفت: نظارت بر انتقال خودروها حامل پسماند از اولویت های پایش محیط زیست می باشد وگشت های مستمر شبانه اداره محیط زیست چهار باغ با مشارکت اداره کل محیط زیست واداره محیط زیست کرج جهت برخورد قانونی با خودروهای متخلف با هماهنگی مراجع قضایی در دستور کار می باشد.

دکمه بازگشت به بالا