• برابر با : 10 - ربيع أول - 1444
  • برابر با : Wednesday - 5 October - 2022

پناهگاه

28خرداد
امکانات محدودپناهگاه سگهادرحلقه دره وعدم دسترسی مشارکت مردمی
دربازدید میدانی ازحلقه دره:

امکانات محدودپناهگاه سگهادرحلقه دره وعدم دسترسی مشارکت مردمی

باتوجه به اجرای طرح جمع آوری سگهای بلاصاحب ازسطح شهرها،شاهدتخلفات پیمانکارانی هستیم که عملکردآنها دراین راستا،تاثیربسزایی درناموفق بودن طرح کنترل جمعیت سگهادارد،چراکه بسیاردیده شده که پیمانکاران مناطق مختلف باموازی کاری وجابجایی سگهای جمع آوری شده واخذمبلغ ازشهرداریهای مختلف سودجویی میکنندوازوظیفه خود،درواکسیناسیون وعقیم سازی و همچنین رهاسازی در مناطق امن دورازشهردریغ میکنند.

08آبان
معرفی ۹ انجمن حمایت از حیوانات در ایران+ آدرس
آشنایی با معروف ترین انجمن های حمایت از حیوانات

معرفی ۹ انجمن حمایت از حیوانات در ایران+ آدرس

یکی از نشانه های افزایش آگاهی و متمدن بودن آن کشور، میزان توجه به حیوانات و نحوه رفتار با آن هاست. در جوامع پیشرفته توجه به این موجودات افزایش پیدا کرده و انجمن های خصوصی و دولتی زیادی برای حمایت از حیوانات اهلی و همین طور گونه های در حال انقراض شکل گرفته اند.